Onderwijsbegeleidingsdiensten (OBD)

De markt voor onderwijsbegeleidingsdiensten (OBD's) is enkele jaren geleden radicaal veranderd door de wet 'invoering van de vraagfinanciering schoolbegeleiding'. Concurrentie en marktwerking hebben hun intrede gedaan. Scholen kopen zelf advies, kennis en begeleiding in. OBD's moeten kwaliteit leveren tegen scherpe prijzen.


De markt kenmerkt zich verder door nieuwkomers en door fusies en samenwerkingsverbanden. Om slagvaardig en resultaatgericht te werken, wordt er geschaafd aan 'oude' organisatiestructuren en werkprocessen. Efficiencyslagen worden doorgevoerd om de nodige transparantie en grip te krijgen.


Met de brancheoplossing AllSolutions QX2 voor OBD's heeft u één integraal en webbased systeem in handen, waarmee u flexibel en doelmatig kunt inspelen op veranderingen in en buiten de organisatie. Met AllSolutions QX2 kunt u de gehele operationele en financieel-administratieve proceskant aansturen. De oplossing biedt functionaliteit voor onder meer projectmanagement, resultaatverantwoordelijkheden, sturing op uren, declarabiliteit van mensen en kostenbeheersing. De software is webbased: uw medewerkers kunnen altijd en overal werken en alle (leerling)dossiers ter plekke openen.